Så räknade jag ut min RMR - Resting Metabolic Rate avstånd Energibalans

Arkiv

RMR - Resting Metabolic Rate

I trettio månader har jag nu samlat på mig statistik över hur mycket jag ätit (kcal), vad jag ätit (fördelning av makronutrienter), hur mycket (eller lite) fysisk aktivitet jag utsatt kroppen för samt vilken kroppsvikt detta resulterat i.

Varje dag i trettio månader – niohundratolv dagar…

Det var ju till att börja med intressant  som någon slags peppning eller ett sätt att hålla intresset vid liv – typ… efter ett tag frågade man sig naturligtvis varför man höll på med detta… men det hade blivit en vana och i takt med att datamängden ökade tilltog insikten om att en riktigt lång serie faktiskt skulle vara “intressant på riktigt”

De 30 juni i år hade jag alltså trettio månaders statistik att laborera med. Jag har sedan dess av och till vridit och vänt och funderat på vad siffrorna eventuellt kan säga mig. Jag vill inte dra några stora växlar i någon riktning men det kan vara värt att dela med sig av datan samt några egna reflektioner, kanske kan man få någon feedback som tillför något(?)

Några “läsanvisningar” till nedanstående grafer är väl på sin plats.

Graf 1. Viktutveckling
Blå linje: Vikt (Sex dagar vägt medelvärde)
Röd prickad linje: Förväntad vikt mht kcalIN -RMR -kcalUT(fysisk aktivitet)

Graf 2. Intag av makronutrienter i gram/dag (löpande medlvärde 10 dagar)
Röd linje: Protein
Grön linje: Kolhydrater
Gul linge: Fett

Graf 3. Fysisk aktivitet i kcal/dag (löpande medlvärde 10 dagar)

Klicka här för större bild

Det verkar i mitt fall som att “kalorier in minus kalorier ut” är ett begrepp som är mycket användbart för att förutsäga viktutvecklingen.

Inom de ramar jag varierat fördelningen av makronutrienter kan man inte se några tydliga effekter, det verkar som om “en kalori är en kalori”…

Motion, eller fysisk aktivitet verkar på det hela taget inte ha någon negativ påverkan på viktutvecklingen ;-) tvärt om kan man se att de få perioder då “kcalUT” legat någorlunda stabilt över 100 sammanfaller med viktmiskning.

Två av linjerna/dataserierna ovan kan vara värda att lite mer detaljerad beskrivning av hur de är tillkommna.

“Fysisk aktivitet i kcal/dag”
I detta fack hamnar all fysisk aktivitet utöver att gå ur sängen och hålla sig upprätt större delen av dagen. Aktiviteterna bokförs i antal minuter och kategoriseras som “Lågintensiv” (6 kcal/min) “medelintensiv” (7,5 kcal/min) eller “högintensiv” (15 kcal/min) den sista kategorin är “absolut- maxprestation/nära-döden-upplevelse” och det är inte så många minuter bokförda på det kontot…

Ett annat sätt att beskriva intensiteten i katogorierna är att i den första börjar man svettas efter femton minuter, i den andra efter två-tre minuter och i den tredje efter åtta sekunder…

“Förväntad vikt mht kcalIN -RMR -kcalUT”
Här kommer vi in på det som jag tycker är det verkligt siffer-nerdigt intressanta. Det är också här man kan gå ordentligt vilse i logik och beräkningar. Nåväl, här följer en beskrivning över mina beräkningar och mer eller mindre välgrundade antagande som ligger bakom dessa…

För att försöka uppskatta min RMR – Resting Metabolic  Rate – har jag så noggrant som möjligt under perioden (912 dagar) bokfört vad jag har ätit, räknat kalorier In alltså… Det blev 2 229 633 kcal noga räknat! ;-)

Jag har motionerat bort 136 956 kcal (avdrag) och gått ner i vikt motsvarande 16 786 kcal (2,24 kg*7 500 kcal)(tillägg)

Netto 2 109 493 kcal fördelat på 912 dagar = 2 313 kcal.

Om man nu vore normalt funtad så kunde man ju ta denna siffra för god och lägga in i Excel-arket och göra en kurva… men lite mer ambition än så har man ju! Ämnesomsättningen varierar med ålder och kroppsvikt. Enligt den reviderade “Harris-Benedict Principle” så minskar energiförbrukningen med 5,68 kcal/dag för varje år som går och med 13,4 kcal/dag för varje 1000 gram kroppsvikt som försvinner…

Detta taget i beaktande kom jag fram till formeln 879,6+(BW*13,4) som startvärde vid 106,64 kg den 1/1 2010(RMR=2 309), sedan justerade jag med 2,8 kcal vid halvårsskiften och landar på 868,4+(BW*13,4) den 30/6 2012 vid vikt 104,50 (RMR=2 269). För närvarande fram till årsskiftet är alltså formeln 865,6+(BW*13,4) vilket ger en RMR på 2 243 vid nuvarande vikt 102,8 kg.

Som ett rent tankeexperiment innebär detta att jag vid en kroppsvikt på 76 kg den 18/5 2013 har en RMR på 1 907 kcal/dag.

Ett ytterligare tankeexperiment ger vid handen att detta skulle inträffa vid intag av 1 899 kcal/dag och fysisk arbete värt 540 kcal varje dag i 297 dagar… rent hypotetiskt alltså! ;-)

DN.se

Notering: RMR per 30/6 sedermera korrigerad +14 kcal (2.283 kcal) vid revidering med anledning av att jag började bokför fiberintag…


19 comments to RMR – Resting Metabolic Rate

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ett mindre jag...
==================
2006   -9,7 kg
2007   -5,4 kg 
2008   -0,6 kg
2009   -3,8 kg
2010   +4,2 kg
2011   -2,0 kg
2012   -7,5 kg
2013   -2,1 kg
2014   +9,2 kg
2015   +1,6 kg
2016   -4,6 kg
2017   +3,2 kg 
==================
Totalt -17,5 kg 

Flag Counter