Så räknade jag ut min RMR - Resting Metabolic Rate avstånd Energibalans

Arkiv

2015-08-31

Daily intake          Average Aug
Kcal:      1.845 2.201
Protein: 69 gr. (15 E%) 96 gr. [...]

Become a super podcaster in 15 minutes…

https://vimeo.com/137417160

Åter till fäderneslandet...

Jaha, då var man tillbaka efter besök hos anglosaxerna för att klappa om sonen som flyttar bopålarna till Silicon Valley för ett år… äventyr – glad för hans skull!

Food energy – methods of analysis and conversion factors

http://www.fao.org/docrep/006/Y5022E/y5022e00.htm#Contents

Low-fat vs. Low-carb Metabolic Ward Study

“…this study definitively falsifies the version of the carbohydrate-insulin hypothesis that states that carbohydrates must be reduced for fat loss to occur”

http://wholehealthsource.blogspot.se/2015/08/more-thoughts-on-recent-low-fat-vs-low.html

Ett mindre jag...
==================
2006   -9,7 kg
2007   -5,4 kg 
2008   -0,6 kg
2009   -3,8 kg
2010   +4,2 kg
2011   -2,0 kg
2012   -7,5 kg
2013   -2,1 kg
2014   +9,2 kg
2015   +1,6 kg
2016   -4,6 kg
2017   +3,2 kg 
==================
Totalt -17,5 kg 

Flag Counter