Så räknade jag ut min RMR - Resting Metabolic Rate avstånd Energibalans

Arkiv

Artiklar

“The China Study”: A Formal Analysis and Response 
Denise Minger     
                           

POST-EXERCISE KETOSIS  
Johan H. Koeslag  

Medical Physiology, Stellenbosch University 

 

Why human evolution accelerated 
John Hawks
Associate Professor of Anthropology at the University of Wisconsin—Madison

“ n. b. This is a story about my work on recent human evolution, describing some of the main results and how the work came about. The story refers to my paper (with Gregory Cochran, Eric Wang, Henry Harpending, and Robert Moyzis), “Recent acceleration of human adaptive evolution,” which came out in December, 2007.”

 

Fat loss 101 – Master the basics 
Mike O’Donnell
Certified personal trainer and professional health and fitness coach.

“It seems everyone wants (or needs) to lose weight, but with all the information out there it just gets more and more confusing for the average person to know what to do? Let’s back it up a little and start from the basic understand of how fat loss happens in a simple and easy manner. Once you can master the basics, that is probably 90% of where all your results will come from!”

Varför ska man misstro kostråden
Johanna Söderlund
Bloggen Kost och hälsa, 2008-05-21

“De referenser som SLV stödjer sig på är oftast till översiktsartiklar av studier. Inte sällan så är sådana översiktsartiklar vinklade och innehåller rena felaktigheter som inte stämmer överens med originalstudierna. Ibland är det något företag som beställt översiktsartikeln.”   
 

 Vilseledande om fett – kritisk granskning av kostråd från expertgrupper 
Ralf Sundberg, med dr, docent, privatläkare, Malmö 
Johan Hedbrant, fil dr, forskningsingenjör, Linköpings Universitet 
Debattartikel i Läkartidningen nr 20, 2008

“Den tilltagande överviktsrelaterade ohälsan gör att kostråd som riktas till såväl diabetiker som övrig allmänhet måste vara grundade på sakkunskap och klinisk erfarenhet. Ändå är experter oense om vad sådana råd bör innehålla. 
Frågan måste ställas om det inte behövs en mer skeptisk attityd till budskapen från expertgrupper.”
  
 
 
Epidemiologi bortom sans och måtta
Staffan Lindeberg
docent i allmänmedicin, institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Debattartikel i Läkartidningen Maj 2008

“Epidemiologin som vetenskap firar större triumfer än någonsin. Trots ett antal bakslag i teorin dras i praktiken ofta långtgående slutsatser från observerade samband. Inflytandet på prevention och behandling av folksjukdomarna har hittills varit omfattande utan tillräcklig hänsyn till att statistisk korrelation inte alltid speglar orsakssamband, anser Staffan Lindeberg.”  
  

 Fettintag och kardiovaskulär hälsa – är vi helt felinformerade?
Göran Berglund, professor
Peter M Nilsson, docent, universitetslektor
Margrét Le”sd”ttir, ST-läkare, doktorand;
samtliga institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Läkartidningen 2007 nr 49

“Nya resultat från primärpreventiva interventionsstudier med långvarig sänkning av kostintag av såväl totalfett som mättat fett visar ingen signifikant effekt på risken att insjukna i cancer eller hjärt– kärlsjukdom. Fynden är i linje med en längre tids samlade observationsstudier.”
 
  
Insulin påverkar åldrandet
Anders Hansen
läkare, frilansjournalist
Läkartidningen.se  2008 nr 17

The Importance of Saturated Fats for Biological Functions
By Mary G. Enig, PhD

“Many people recognize that saturated fats are needed for energy, hormone production, cellular membranes and for organ padding. You may be surprised to learn that certain saturated fatty acids are also needed for important signaling and stabilization processes in the body.”  

Ett mindre jag...
==================
2006   -9,7 kg
2007   -5,4 kg 
2008   -0,6 kg
2009   -3,8 kg
2010   +4,2 kg
2011   -2,0 kg
2012   -7,5 kg
2013   -2,1 kg
2014   +9,2 kg
2015   +1,6 kg
2016   -4,6 kg
2017   +3,2 kg 
==================
Totalt -17,5 kg 

Flag Counter