Så räknade jag ut min RMR - Resting Metabolic Rate avstånd Energibalans

Arkiv

28 av 52

2016-12-02

103,9 kg (+/-0,0 kg)       30 days moving average:  +0,21 kg

     Daily intake          Average Dec.
Kcal:      2.657         2.223
Protein:   103 gr. (16 E%)     86 gr. (15,5 E%)
Carbs:     242 gr. (37 E%)    208 gr. (38 E%)
Fibre:     21 gr. ( 1 E%)     21 gr. ( 2 E%)
Fat:     137 gr. (46 E%)    112 gr. (44,5 E%)

RMR:         -2.191        -2.192
NEAT:          -21          -21
TEA:          -126          -95
TEE:         -2.338         2.308
==================================================
Energy balance:     319          -85

November

2016-11-30

27 av 52...

2016-11-25
104,0kg (+0,2 kg)       30 days moving average:  -0,01 kg

     Daily intake          Average Nov.
Kcal:      2.532         2.584
Protein:   98 gr. (16 E%)     95 gr. (15 E%)
Carbs:     274 gr. (44 E%)    188 gr. (30 E%)
Fibre:     15 gr. ( 1 E%)     15 gr. ( 1 E%)
Fat:     112 gr. (39 E%)    159 gr. (54 E%)

RMR:         -2.190        -2.189
NEAT:          -84          -24
TEA:          -126         -160
TEE:         -2.400         2.373
==================================================
Energy balance:     132          211

2016-11-24

2016-11-24

103,8 kg (+/-0,0 kg)       30 days moving average:  -0,10 kg

     Daily intake          Average Nov.
Kcal:      2.325         2.584
Protein:   61 gr. (11 E%)    95 gr. (15 E%)
Carbs:     186 gr. (32 E%)    188 gr. (30 E%)
Fibre:     19 gr. ( 2 E%)    15 gr. ( 1 E%)
Fat:     145 gr. (55 E%)    159 gr. (54 E%)

RMR:         -2.190        -2.189
NEAT:          -42          -24
TEA:          -126         -160
TEE:         -2.358         2.373
==================================================
Energy balance:     -33          211

Söndagsläsning...

http://www.runnersworld.com/weight-loss/biggest-weight-loss-myth-revealed

och lyssning/tittning…

http://www.aspenideas.org/session/myths-dieting-and-weight-loss

http://fatburningman.com/stephan-guyenet-the-hungry-brain-why-we-overeat-and-how-to-beat-food-cravings/

http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/met.2016.0108

26 av 52

2016-11-18

103,8 kg (+/-0,0 kg)       30 days moving average:  -0,01 kg

     Daily intake          Average Nov.
Kcal:      2.387         2.592
Protein:   86 gr. (15 E%)    100 gr. (16 E%)
Carbs:     199 gr. (34 E%)    180 gr. (28 E%)
Fibre:      9 gr. ( 1 E%)     15 gr. ( 1 E%)
Fat:     137 gr. (51 E%)    161 gr. (55 E%)

RMR:         -2.189        -2.188
NEAT:          -11          -21
TEA:           -63         -126
TEE:         -2.262         2.335
==================================================
Energy balance:     125          256

2016-11-08

2016-11-08

103,6 kg (-0,1 kg)       30 days moving average:  +0,10 kg

     Daily intake          Average Nov.
Kcal:      2.890         2.825
Protein:   106 gr. (15 E%)    107 gr. (15 E%)
Carbs:     232 gr. (32,5 E%)   159 gr. (23 E%)
Fibre:     14 gr. ( 1 E%)     12 gr. ( 1 E%)
Fat:     168 gr. (51,5 E%)   194 gr. (61 E%)

RMR:         -2.188        -2.188
NEAT:          -21          -21
TEA:            0         -118
TEE:         -2.209         2.327
==================================================
Energy balance:     681          498

Oktober

2016-10-31

23 av 52...

2016-10-28

103,6 kg (-0,2 kg)       30 days moving average:  +0,89 kg

     Daily intake          Average Oct.
Kcal:      1.676         2.445
Protein:   69 gr. (16,5 E%)    98 gr. (16 E%)
Carbs:     156 gr. (38 E%)    192 gr. (32 E%)
Fibre:     14 gr. ( 1,5 E%)    15 gr. ( 1 E%)
Fat:     83 gr. (44 E%)    140 gr. (51 E%)

RMR:         -2.190        -2.187
NEAT:          -21          -17
TEA:            0         -113
TEE:         -2.211         2.317
==================================================
Energy balance:     -535          128  


n=2, en retrospektiv kostbetraktelse...

Jag ska hålla det enkelt och okomplicerat. Jag har samlat data avseende kost och vikt från två personer (män), självrapporterande, “på internet” – jag är den ena…

500 dagar från den 5/6 2015 till den 16/10 2016. Sex olika faktorer; Energiintag(1), fysisk aktivitet(2), >Energi(o)balans(3), Intag av makronutrienterna Fett(4), Protein(5) och kolhydrater(6) ställs i relation till förändring i kroppsvikt.

Jag har delat in de 500 dagarna i 5 perioder om 100 dagar och “plottat dessa i punktdiagram. Jag kommenterar dessa grafer nedan, utan ambition avseende “heltäckande analys” eller anspråk på att de stöder någon specifik hypotes eller teori, min eller andras… I vissa kan dock klart samband ses, men “correlation is not necessarily causation”, för att ta till ett närmast utslitet uttryck… mer nedan.

Men först transparens om grunddata… Så här ser den ut i “ackumulerad form”. Relativt självförklarande tror jag… (klicka för större bild)

Något om graferna nedan. Jag har lagt in en linjär trendlinje, dess ekvation samt R-kvadratvärde för densamma. “R-kvadratvärdet talar om hur troligt det är att variablerna verkligen är beroende av varandra och inte av något annat. R-kvadrat ligger mellan 0 och 1 och ju närmare 1 det ligger, desto bättre är sambandet” (Källa: Internetz…)

Energiintag / kroppsvikt

Påverkar energi intaget kroppsvikten? Det är frestande att svara ja på denna fråga när man ser ovanstående. R-kvadratvärdet är högt, särskilt för LCHFaren… MEN… det kanske är tvärt om – att kaloriintaget minskar i takt med att vikten råkar gå ner av någon helt annan orsak, till exempel att insulinnivåerna av någon anledning sjunker?… Öppet för spekulationer!

Fysisk aktivitet /kroppsvikt


Siffrorna och graferna ger inget stöd för samband mellan vitnedgång (eller uppgång) och fysisk aktivitet. Dock…  man kan egentligen inte veta ett dugg om detta med ledning av ovanstående eftersom träning och energiintag kan ha samvarierat och därmed “neutraliserat” – förutsätter dock att man tror att energiintaget på verkar vikten… (Det går nog att titta på detta med befintlig data, sparar det till en separat bloggpost).

Energibalans / kroppsvikt

Denna graf är ju en slags sammanslagning av de båda tidigare, visar fortfarande samband dock något lägre R-kvadratvärde.

En iakttagelse man kan göra är att de beräknade nettonivåer som krävs för viktstabilitet (skärningspunkterna mellan resp. trendlinje och 0 gram i viktförändring) är c:a -80 kcal respektive -440 kcal per dag för våra kaloriräknare.  Enligt en rigid tillämpning av “kalorihypotesen” borde båda skära x-axeln vid 0. Man kan tänka sig att personerna äter lite mera än de redovisar, givetvis helt oavsiktligt!!! En annan anledning skulle kunna vara att man har fel uppfattning om sin förbränning. Person A (blå prickar) räknade ut sin förbränning så här: (http://www.fetsmart.se/blog/2012/07/25/rmr-resting-metabolic-rate/) , person B misstänker jag har matat in längd, vikt och kön i en kalkylator på the internetz…

Fett i kosten / kroppsvikt

Här kan vi se det starkaste sambandet av de faktorer vi granskar i denna bloggpost. Notera likheten med med första grafen (energiintag) för person B… Fullt logiskt eftersom fett utgör 75 procent av hans kost.

Tillägg 2016-10-24,00:10
Analogt med det resonemang som för nedan angående omvänt samband mellan kolhydrater och viktminskning för person A så bör man väl tillämpa samma logik här avseende fett, att person A medvetet minskat fett och delvis ersatt med kolhydrater för att minska energimängd och uppnå viktminskning. Det upplägget verkar ju fungera men medför också att sambandet mellan fettintag och viktförändring förstärks (“blåses upp”) i siffermaterialet och graferna.

Protein-intag / kroppsvikt

Mycket svagt samband för person A; och inte särdeles starkt samband för person B heller..

Kolhydrater och vikten…

Här har vi måst separera till var sin graf eftersom intagen av kolnazister skilde sig så drastiskt mellan personerna. Observera altså de olika skalorna på respektive x-axel.

Båda trendlinjerna lutar åt “fel” håll… hur kan det komma sig? För person B är trendlinjen flack och sambandet (R-kvovärdet) närmast obefintligt. Och varför skulle det inte vara så?… Huruvida man äter 6 gram eller 8,5 gram kolhydrater per dag har nog inte så stor betydelse (Understatement!).

Grafen för person A visar på ett ganska klart “omvänt” samband mellan intag av kolhydrater ocg utveckling av kroppsvikt. Ju mer kolhydrater ju större viktnedgång. Naturligtvis ska/kan inte detta tolkas som att man går ner i vikt av att äta mera kolhydrater. Vad som hänt är ju i själva verket resultatet av en medveten strategi att minska fett och något öka kolhydraterna för att åstadkomma lägre energiintag (och därigenom viktnedgång).

Det man kan konstatera är dock att kolhydraternas inverkan torde vara högst individuell (eller möjligtvis helt irrelevant/obefintlig) då en person äter 7 gram kolhydrater per dag  går upp i vikt, och en annan person (dessutom 15+ år äldre – och tjockare…) äter 200+ gram kolhydrater per dag och minskar i vikt. Detta observerat över en period av 500 dagar – så ingen tillfällig effekt…

Har ni hört den här då?...

“Jag tar D-vitamin på morgonen för att vakna, magnesium på kvällen för att sova bra. Synka vitaminerna med dygnsrytmen”

För det första så ställer jag mig genuint tveksam till att vitaminer har en så akut effekt, för det andra var inte magnesium ett vitamin senast jag läst Wikipedia…

Eller den här:

“Prova en dl lingon varje dag – det lär vara klart bättre än metformin.
Det är bara att Googla på för att övertyga sig om det vettiga i att utföra även detta vetenskapliga experiment på sig själv”

“Alla är journalister” löd ett stridsrop för ett par år sedan… Nu kan vi alla bli vetenskapsmän(niskor) också…

22 av 52...

2016-10-21

Pulling my socks up again…..

103,8 kg (+/-0,0 kg)       30 days moving average:  +1,19 kg

     Daily intake          Average Oct.
Kcal:      2.384         2.459
Protein:   100 gr. (17 E%)     98 gr. (16 E%)
Carbs:     196 gr. (33 E%)    190 gr. (31,5 E%)
Fibre:     11 gr. ( 1 E%)     13 gr. ( 1 E%)
Fat:     131 gr. (49 E%)    143 gr. (51,5 E%)

RMR:         -2.189        -2.186
NEAT:          -11          -17
TEA:           -63         -132
TEE:         -2.263         2.336
==================================================
Energy balance:     121          124  

Soylent…

Någon lång(tråkig) regnig dag kanske jag fortsätter att läsa detta…

http://fourhourworkweek.com/2013/08/20/soylent/

Work in progress...

Under någon av de närmaste dagarna kommer det att på denna blogg publiceras en “retrospektiv studie” över kaloriintag, makronutrienter och vikt för två “objekt” (n=2), en “blandkostare” och en riktigt strikt LCHF:are… Stay tuned!

Glöm aldrig…

Ny studie: Fitnessarmband orsakar VIKTUPPGÅNG!

http://www.kostdoktorn.se/ny-studie-fitnessarmband-orsakar-viktuppgang

Ett mindre jag...
==================
2006   -9,7 kg
2007   -5,4 kg 
2008   -0,6 kg
2009   -3,8 kg
2010   +4,2 kg
2011   -2,0 kg
2012   -7,5 kg
2013   -2,1 kg
2014   +9,2 kg
2015   +1,6 kg
2016   -6,3 kg 
==================
Totalt -22,4 kg 

Flag Counter