TRÄNING - HÄLSA

Därför finns det faror med fetma

Att det kan vara skadligt med alltför stor övervikt kommer knappast som en överraskning för de flesta. Från barnsben har du säkert fått höra hur fetma kan leda till olika hjärt- och kärlsjukdomar och hur knän och leder tar mycket stryk. Tyvärr slutar inte eländet där. Att vara gravt överviktig kan skada en person både fysiskt och mentalt och det finns många gömda faror förutom de uppenbara.

En följd av fetma som inte diskuteras särskilt ofta är erektil dysfunktion som drabbar många män hårt. Enkelt uttryckt handlar det om svårigheter att få stånd och det kan drabba män i alla åldrar. Orsakerna kan vara många – allt ifrån stress och trötthet till specifika sjukdomar, men också övervikt.

Därför påverkar fetma erektionen

Anledningarna till att fetma kan leda till problem med erektionen är flera. Dels kan det vara en rent praktisk fråga, det vill säga att kroppen helt enkelt är för otymplig för att kunna fungera sexuellt, dels hälsomässig då fetma kan leda till nedsatt blodcirkulation i och med de förhöjda riskerna för diabetes och kärlsjukdomar. Andra orsaker, förutom fetma, är bland annat:

  • Skador på nerver
  • Hormonell obalans
  • Hög ålder

Ytterligare en faktor är att många överviktiga personer lider i tysthet av ett försämrat självförtroende och depression då de känner sig oattraktiva eller mindre värda i omgivningarnas ögon. Det kan därför vara viktigt att få psykologisk hjälp samtidigt som själva fetman och den erektila dysfunktionen behandlas.

Så kan du få hjälp

De goda nyheterna är att det går att få hjälp med både fetman och den sexuella funktionen. Ofta kan behandlingen fungera på flera plan, och ju mer den fortskrider desto bättre brukar den som drabbats må. Det leder i sin tur till ökad motivation, vilket i sin tur inspirerar den som vill gå ner i vikt att fortsätta äta bättre, träna mer och ta hand om sin kropp.

Rent praktiskt kan både fetma och erektil dysfunktion behandlas och motarbetas på liknande sätt. Eftersom blodcirkulationen är viktig för att kunna få stånd rekommenderas rökstopp och mer fysisk aktivitet – vilket ger viktnedgång om det kombineras med förbättrade kostvanor. Det är också klokt att dra ner på alkohol i båda fallen. Avslutningsvis finns det bra mediciner att få hjälp av, men det är viktigt att de används på ett korrekt sätt.